Produkter och material

Protetiska material har potential att frisätta små mängder oorganiska och organiska substanser. Flera av dessa substanser klassificeras som allergiframkallande. Därför jobbar vi bara med material som är CE- märkt och godkänt för användning i Sverige. Alla våra produkter uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter.

Vi satsar medvetet på miljö. Att undvika engångsartiklar, källsortera våra sopor och alltid välja det " miljövänliga" alternativet är en självklarhet för oss.