Det slutliga resultatet

Du är välkommen till oss på Monika Dental för konsultation angående färg och form för din planerade behandling.

Innan jobbet skickas till tandläkaren erbjuder vi också inmålningar på labb för att säkerhetställa det definitiva resultatet.

Vi utför proteslagningar och justeringar av gamla proteser.