Tandtekniker

Vi utbildar oss kontinuerligt inom den senaste protetiska teknologin för att ständigt kunna erbjuda bättre och kostnadseffektivare produkter.

Vår kunskap, erfarenhet, kvalité och kreativitet står till ditt förfogande. "Det svåra klarar vi lätt, det omöjliga tar bara lite längre tid".

Vi jobbar ständigt med att säkra kvalitén på alla arbeten. Alla arbeten kontrolleras noggrant med kontrollmodeller. Vår målsättning är att alltid leverera arbeten av bästa kvalitet och hålla en hög servicenivå.