Leveranstider

8-10 arbetsdagar. Vi har möjlighet att erbjuda snabbare leverans vid behov.
  • Sked, bitnig 3-4 arbetsdagar
  • Tanduppsättning, eller fullt färdigt arbete 6-7 arbetsdagar
  • Co/Cr skelett med bitschablon 8-9 arbetsdagar
  • Snarkskenor, bettskenor 8-9 arbetsdagar
  • Blekskenor 3-4 arbetsdagar
  • Bitschablon, tanduppsättning 5 arbetsdagar
  • Göt 8 arbetsdagar
  • Färdigställande 8 arbetsdagar

Arbetet

Som 1:a arbetsdag räknas den dag när arbete ankommer till laboratoriet. Vi kan erbjuda kortare leveranstider men ring gärna innan arbetet skickas. När ni planerar för terapin i samband med helgdagar som infaller i arbetsveckan, tänk på att det försvinner någon/några arbetsdagar då. För att erhålla en bättre kvalitet på arbeterna är det däremot fördelaktigt att inte skära ner på antalet arbetsdagar.